privacy-policy

Privātuma politika

Šī Privātuma politika kopā ar copy.lv tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem https://copy.lv/rulles regulē SIA „Ilva Ltd.” tīmekļa vietnes lietošanu.

Šī Privātuma politika neattiecas uz trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm. Šī Privātuma politika neattiecas uz informāciju, kuru sniedz vai iegūst trešās puses.

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tādēļ rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot copy.lv pakalpojumus. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, iesakām neizmantot “copy.lv” tīmekļa vietni.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Ilva Ltd.”, reģistrācijas numurs 45103000714, adrese: Baznīcas 4, Dobele, LV-3701, Latvija, kontakttālrunis +371 28300083, e-pasta adrese: foto@copy.lv (turpmāk – “copy.lv” vai “mēs”).

Kādiem mērķiem un kādus personas datus mēs vācam?

Identifikācija - vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs (pēc izvēles).

Kādam nolūkam mēs apkopojam datus:

Identifikācijai ieejot sistēmā un saziņai ar lietotāju.

Kādus personas datus mēs glabājam:

Identifikācija, izpildīto pasūtījumu dati, lietotāja ievietotās fotogrāfijas.

Mēs nevācam un neuzglabājam citus datus, nenododam nekādus datus trešajām personām un neizmantojam tos nekādā citā iepriekš norādītajā veidā.

Pieprasījums par personas datu dzēšanu:

Pieprasījumu dzēst savus personas datus varat nosūtīt uz mūsu e-pasta adresi: foto@copy.lv. Dati tiks dzēsti, ja pieprasījums tiks nosūtīts no reģistrācijas laikā norādītās e-pasta adreses, kas ir galvenais lietotāja identifikators.